Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Montaż wodomierza dodatkowego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej25 lutego 2021

W związku z zwiększonym zainteresowaniem dotyczącym montowania dodatkowego licznika przeznaczonego do pomiaru ilości wody zużywanej bezpowrotnie, Zarząd Spółki informuje, że w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747), istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku pobrania wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej ilości takiej wody. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji z oddzielnym wodomierzem dodatkowym (podlicznikiem).

 

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji:
• należy zamontować na instalacji wewnętrznej w nieruchomości dodatkowy wodomierz jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej bezpowrotnie,
• wodomierz – podlicznik powinien być umieszczony na osobnej instalacji w budynku, bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny, lub w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie nieruchomości,
• niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym,
• wodomierz bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy = 5 lat),
• wielkość i parametry wodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności przyłącza,
• wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,
• dostęp do wodomierza powinien być bezpieczny, zapewniający swobodne odczytywanie stanu wodomierza,
• woda pobierana za podlicznikiem może być przeznaczana tylko jako bezpowrotnie zużyta, tj. nie może wpłynąć do kanalizacji sanitarnej.

 

Po dokonanym montażu dodatkowego wodomierza służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej w umówionym terminie pracownicy naszej Spółki dokonają sprawdzenia poprawności montażu podlicznika oraz zaplombują elementy złączne (śrubunki). W tym celu należy złożyć wniosek o odbiór instalacji wodomierzowej. (Koszt odbioru instalacji wodomierzowej wynosi 43,20 brutto.)

 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości pragnie zamontować wodomierza (podlicznika) do odczytów zdalnych istniej taka możliwość po uprzednim kontakcie z działam technicznym pod nr tel. 67 216 83 08 wew. 102. (Koszt wodomierza do odczytów zdalnych i odbioru instalacji wodomierzowej wynosi 245 zł brutto.)
Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą, plombowaniem i ponowną legalizacją licznika wody (co 5 lat), wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na własny koszt.

 

Odczyty wodomierzy odbywają się następująco:
• gdy wodomierz główny oraz podlicznik pracuje w systemie odczytów zdalnych, odczyt wskazań podlicznika i wodomierza głównego wykonywany będzie przez pracownika ZIK Sp. z o.o.
• natomiast gdy podlicznik nie działa w systemie odczytów zdalnych (tzn. wymaga wykonywania odczytu z natury), a wodomierz główny pracuje w systemie odczytów zdalnych to odczyt wodomierza głównego wykonywany jest przez pracownika ZIK Sp. z o.o., a obowiązek podawania stanu podlicznika spoczywa na właścicielu.

 

Stan podlicznika można podać telefonicznie do Biura Obsługi Klienta pod numerem: 67 216 83 08 wew. 104 w godzinach: poniedziałek – piątek: 7:00– 15:00, lub za pomocą poczty elektronicznej na e-mail: dok@zik.trzcianka.com.pl

 

Wyliczenie faktury za zużytą wodę i odprowadzone ścieki polega na obciążeniu należności za pobraną wodę przez podlicznik (tylko zużyta woda) i pomniejszeniu o tę wartość wskazań wodomierza głównego (pobrana woda i odprowadzone ścieki).