Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Modernizacja sali wiejskiej w Białej9 listopada 2022

W miejscowości Biała trwają prace mieszkańców zwieńczające realizację projektu pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Białej”. Projekt ten został zgłoszony przez Gminę Trzcianka do dofinansowania w XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” i uzyskał pomoc finansową, w kwocie 50 000,00 zł, z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

 

Celem projektu jest unowocześnienie najważniejszego miejsca spotkań mieszkańców wsi. Istotnym aspektem modernizacji sali wiejskiej w Białej jest fakt, że realizacja tej inwestycji stanowi ważne wydarzenie w życiu lokalnej społeczności, integrując przedstawicieli każdej z grup wiekowych i przyczyniając się do zacieśnienia więzi międzypokoleniowych.

 

Projekt pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Białej” obejmował swym zakresem przede wszystkim prace modernizacyjne, m.in. stworzenie nowego sanitariatu dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami, montaż instalacji ciepłej i zimnej wody, przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów p-poż., czy wykonanie robót malarskich. Obejmował on również rozbiórkę budynku byłej biblioteki, przylegającego do sali wiejskiej, a także rozbiórkę budynku gospodarczego. Uporządkowanie, przez mieszkańców sołectwa terenu po pracach rozbiórkowych oraz jego zniwelowanie, a także wykonanie utwardzonego dojścia do kotłowni oraz nasadzeń trawy i roślinności będzie swoistym ukoronowaniem projektu.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

logówki wow, samorządu wojew wielkopolskiegi i herb Trzcianki