Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków6 lipca 2021

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Straż Miejska Trzcianki realizuje wzmożone kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzcianka, dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowe zbiorniki (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Apelujemy do mieszkańców również o sprawdzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków do oczyszczalni poprzez podmioty do tego uprawnione. Pamiętać należy, że nieszczelne szambo:

  • grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody oraz gleby,
  • zanieczyszczenia chemiczne powodują skażenie terenu wokół domu, są wchłaniane przez rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach,
  • szkodliwe związki chemiczne rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom!

Jeżeli do kogoś argumenty o szkodliwości wprowadzania ścieków do środowiska nie trafiają, to warto mieć na uwadze że oszczędność z tytułu opróżnienia szamba w sposób niedozwolony może okazać się pozorna. W ramach prowadzonego postępowania, strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

Mając na uwadze dobro naszego lokalnego środowiska jak również w związku z zaostrzającymi się przepisami w zakresie ochrony środowiska w najbliższym czasie na terenie gminy Trzcianka odbędą się wzmożone kontrole Straży Miejskiej Trzcianki lub uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki, w zakresie wywiązywania się z przedmiotowych obowiązków.