Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Koniec trudnego roku… czas podsumowań!11 grudnia 2020

W aurze pandemii kończymy realizację różnorodnych działań ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Rok pełen wyzwań już prawie za nami, pora na krótkie podsumowanie !

Rok 2020 rozpoczęliśmy Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków, na którym uzupełniono skład Rady organu decyzyjnego stowarzyszenia.

Na początku lutego ogłosiliśmy już dziesiątą edycję naszego autorskiego konkursu ,,Aktywni Mieszkańcy”! Zaprosiliśmy do udziału w programie min. organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także sekcje sportowe. Do biura łącznie wpłynęły 32 oferty w trzech kategoriach: ,,Turystyka, rekreacja i promocja”, ,,Kultywowanie dziedzictwa lokalnego” oraz ,,Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji”. Komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert i wybrała 15 najciekawszych pomysłów lokalnych liderów. Na realizację swoich pomysłów, 15 podmiotów otrzymało nagrodę w maksymalnej wysokości 1 000 zł.

W połowie miesiąca zrealizowaliśmy zaplanowaną pracę w terenie i spotkaliśmy się z mieszkańcami w gminach tworzących nasz powiat w punktach informacyjno – doradczych. Pod koniec lutego zorganizowaliśmy warsztat refleksyjno-analityczny. Na spotkaniu zostały usprawnione mechanizmy działania, podjęto decyzje o zmianach kierunków pracy, a także zakresów, w których Strategia Rozwoju Lokalnego wymaga aktualizacji.

W ostatnich dniach lutego ruszyliśmy z realizacją projektu własnego – ,,Akademia Lokalnego Animatora ”. Uczestnikami projektu były osoby zaangażowane w życie społeczne i rozwój swojej miejscowości: przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad sołeckich, działaczy lokalnych. Niestety ze względu na trudną sytuację, realizacja spotkań stała się trudniejsza i nieco przesunęła się w czasie. W połowie lipca podjęliśmy kontynuację zajęć. Istotą operacji było wzmocnienie lokalnych liderów z całego obszaru LGD. Cykl warsztatów miał na celu rozwinięcie kompetencji, podniesienie wiedzy, poznanie niezbędnych narzędzi służących do pracy ze społecznością lokalną. Zajęcia prowadziła Beata Pawłowicz – certyfikowana trenerka. Innowacyjnym aspektem projektu był na początku września, wyjazd studyjny w rejony województwa dolnośląskiego, na którym uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem ,,Wiosek tematycznych w praktyce”.

29 czerwca odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, na którym pozytywnie zaakceptowano działania Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD zrealizowane w 2019 roku.

Wspierając przeciwdziałania negatywnych skutków pandemii, we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosiliśmy lokalny konkurs grantowy w ramach Programu ,,Działaj Lokalnie” – Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wpłynęło 18 wniosków, które spełniały wymagania formalne na łączną kwotę 53 917,84 zł. W połowie lipca organizacje, które zostały wybrane przez Lokalną Komisję Grantową uroczyście podpisały umowę i otrzymały dofinansowanie w maksymalnej wysokości 3 000 zł. na realizację swoich inicjatyw.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Trzciance, pod koniec września zorganizowaliśmy stoisko promocyjno- informacyjne. Zainteresowani mogli dowiedzieć się, jak wiele zmienia się w naszym powiecie dzięki środkom europejskim i zapytać o możliwości rozwoju lokalnego środowiska.

Codziennie w Biurze LGD udzielane są usługi doradcze, które odbywają się po wcześniejszym umówieniu na spotkanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Karolina Frąckowiak