Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Kolejne inwestycje pro - ekologiczne z dofinansowaniem.27 października 2020

W dniu 22 października 2020 r. – w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, podpisano umowy pożyczek pomiędzy WFOŚ i GW, a Zakładem Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance, na pokrycie kosztów kwalifikowanych, związanych z realizacją przedsięwzięć pod nazwą: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Poniatowskiego – Etap II” oraz ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami i przepompownią na ul. Sobieskiego w Trzciance – Etap I i Etap II”.

 

Umowy w imieniu spółki podpisali: Marek Kupś – Członek Zarządu oraz Przemysław Szymański – Prokurent.

 

Realizacja obydwu zadań umożliwi mieszkańcom wspomnianych ulic oraz przyszłym inwestorom podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej, unikając konieczności budowy szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Pierwsza inwestycja została już zrealizowana, a druga jest w trakcie. Wnioski złożono w ubiegłym roku, ale ich rozpatrywanie przedłużyło się ze względu na ogłoszony stan pandemii i związane z nim utrudnienia.

 

Koszt wykonania przedsięwzięć to odpowiednio: 413.821,14 zł oraz 630.000,00 zł. Po 5 latach 30 % z wymienionych kwot wróci do kasy Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o.

 

Spółka ma w planach kolejne inwestycje oraz starania o dofinansowanie. Przypomnijmy, że już w najbliższych miesiącach planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Za Jeziorem.

 

Ochrona środowiska należy do priorytetowych zadań naszego samorządu i jest konsekwentnie oraz z wielką starannością realizowana.

Kolejne inwestycje pro - ekologiczne z dofinansowaniem.

Kolejne inwestycje pro – ekologiczne z dofinansowaniem.