Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Innowacyjność Trzcianki doceniono wyróżnieniem16 kwietnia 2021

W ostatnich dniach nasza gmina otrzymała wyróżnienie podczas uroczystej gaili konkursu „Innowacyjny Samorząd 2021” – kreatywność w czasach pandemii. Kapituła konkursu doceniła zgłoszony przez nas projekt pn. „Zwiększenie dostępności usług Urzędu Miejskiego Trzcianki poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań”.

 

W tegorocznej edycji 226 samorządów zgłosiło do konkursu 396 projektów. Przyznano 17 nagród i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach. Najważniejszymi kryteriami oceny było nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych działań. Trzcianka została doceniona wyróżnieniem w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

 

Urząd Miejski Trzcianki pochwalił się projektem, który polegał na zwiększeniu dostępności usług kierowanych do klientów poprzez: przejście na elektroniczny system zarządzania dokumentacją EZD PUW, ujednolicenie oprogramowania dziedzinowego zintegrowanego z usługą EBOI+, udostępnienie mieszkańcom internetowego systemu rezerwacji wizyt w urzędzie, powołanie mobilnego urzędnika, uruchomienie opłatomatu oraz przygotowanie formularzy na platformie e-PUAP wraz z kartami spraw.

 

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępności usług w urzędzie, usprawnienie procesu obiegu dokumentów, poprawa przepływu informacji oraz jakości obsługi klienta. Dodatkowo wdrożone rozwiązania pozwoliły na szybsze dostosowanie się do nowych warunków spowodowanych wprowadzonym na terenie całego kraju stanu epidemiologicznego i związanych z nim obostrzeń. Co w efekcie pozwoliło na płynne przeorganizowanie pracy w urzędzie.

 

Organizatorem konkursu „Innowacyjny Samorząd 2021” był Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii oraz GovTech Polska. Partnerem strategicznym była spółka PGNiG.