Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Informacje Nadnoteckiej Grupy Rybackiej1 października 2020

Szkolenie/warsztat dot. naborów wniosków 38-41/2020 30.09.2020
Nadnotecka Grupa Rybacka
zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie/warsztat
oraz do punktu konsultacyjnego

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, planujące realizację operacji na obszarze gmin: Drawsko, Chodzież (gmina wiejska), Czarnków (gmina wiejska), Krzyż Wielkopolski, Szydłowo, Trzcianka i Wieleń na bezpłatne szkolenie/warsztat na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków EFMiR.

Szkolenie odbędzie się w dniu 7 października 2020 w formie wideokonferencji za pomocą narzędzia Microsoft Teams, w godzinach od 10.00  – 14.00.

w zakresie następujących przedsięwzięć:

P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa – nabór nr 38/2020
P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi – nabór nr 39/2020
P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR – nabór nr 40/2020
P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej NGR – nabór nr 41/2020

Aby wziąć udział w wideokonferencji należy posiadać komputer z dostępem do internetu, słuchawki/głośniki, mikrofon najlepiej windows 10 4GB RAM z procesorem i3 lub i5 min. 3-ej generacji, przeglądarka (chrome, edge).

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia: 06.10.2020 r. na adres e-mail: sekretariat@ngr.pila.pl. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem NGR pod nr tel.: 668 028 473 lub  67 351 08 55.

Osoby, które potwierdzą uczestnictwo w ww. szkoleniu otrzymają w formie e-mailowej aktywny link do udziału w szkoleniu w formie Wideokonferencji oraz materiały szkoleniowe.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do punktu konsultacyjnego:

od poniedziałku do                         Biuro Nadnoteckiej Grupy Rybackiej
piątku od 9.00 do                            ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808), 64-920 Piła
15.00 (w dni robocze)

Materiały do pobrania:
ULOTKA szkolenia, warsztaty, punkty konsult 38-41Pobierz 

 


Ogłoszenia o naborach wniosków nr 38-41/2020 30.09.2020
Zarząd Nadnoteckiej Grupy Rybackiej realizującej Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020” ogłasza nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: Nadnotecka Grupa Rybacka, ul. Dąbrowskiego 8 (pokój 808), 64-920 Piła.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 14.10.2020 r. do dnia 28.10.2020 r. do godz. 16:00 (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 8:00 do 16:00).

Na podstawie § 12 ust. 4 oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) osoby składające wnioski proszone są o zastosowanie się do wymagań sanitarnych związanych z panującą pandemią COVID-19, czyli:

– zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego,
– dezynfekcji rąk na korytarzu VIII piętra przed wejściem do biura NGR, za pomocą dostępnego płynu do dezynfekcji lub zastosowania rękawiczek ochronnych,
– zachowania dystansu 2 m od innych osób przed i w biurze NGR.

Ponadto osoby składające wnioski proszone są o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu i godziny przybycia do biura oraz zastosowanie się do tych ustaleń.

Aby zapewnić sprawną obsługę złożonych wniosków prosimy również o odpowiednie przygotowanie dokumentów tj. 2 kompletów wniosków wraz z załącznikami, każdy uporządkowany zgodnie z załącznikiem nr 24 listy załączników z naboru tj. rejestrem wpływu WoD oraz przygotowanie oryginałów dokumentów, które będą wymagały potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 38/2020

Zakres tematyczny: P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa.

Limit środków: 57.325,00 zł

Szczegóły tutaj.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 39/2020

Zakres tematyczny: P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi.

Limit środków: 9.443,00 zł

Szczegóły tutaj.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 40/2020

Zakres tematyczny: P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR.

Limit środków: 830.604,00 zł

Szczegóły tutaj.
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 41/2020

Zakres tematyczny: P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Limit środków: 116.105,44 zł

Szczegóły tutaj.