Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Gmina Trzcianka w projekcie doskonalącym standardy obsługi inwestora18 grudnia 2020

W środę, 16 grudnia 2020 r., doszło do podpisania umowy w sprawie uczestnictwa gminy Trzcianka w projekcie „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”. Swoje podpisy na umowie złożyli: Krzysztof W. Jaworski – burmistrz Trzcianki oraz Jacek Bogusławski – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Dzięki podpisaniu umowy, teraz rozpocznie się etap doskonalenia jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym.

 

Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zakwalifikował Gminę Trzcianka do unijnego projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” oraz budżetu Państwa i budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego zakłada m.in.: szkolenia i warsztaty z zakresu obsługi inwestora, doradztwo indywidualne oraz stworzenie lokalnej sieci współpracy pracowników jednostek samorządu terytorialnego mającej na celu budowanie relacji z inwestorami, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w pozyskiwaniu i obsłudze inwestora.

 

Do pierwszego etapu zgłosiło się 105, natomiast do drugiego 52 podmioty. Gmina Trzcianka została zakwalifikowana do obu, co pozwoli na pełną realizację zadań i szkoleń zawartych w projekcie. Koniec realizacji całego przedsięwzięcia przewidziany jest na 30 czerwca 2023 roku.