Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Eko Tablice wzbogacą trzcianeckie place zabaw19 lipca 2021

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pozytywnie ocenił wniosek gminy Trzcianka i przyznał dotację celową w wysokości 43 200,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Eko Tablice w Trzciance. Projekt współtworzyć będzie grę miejską, mającą na celu podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności dzieci odwiedzających place zabaw na terenie miasta Trzcianka.

 

W ramach projektu, na siedmiu placach zabaw powstaną tablice edukacyjno-dydaktyczne, zawierające zagadki i rebusy dotyczące: informacji na temat ocieplenia klimatu, oszczędzania wody, roli drzew w ekosystemie, gatunków chronionych zwierząt, zasad segregacji odpadów komunalnych oraz rozkładu odpadów w czasie. Uczestnik, po pobraniu bezpłatnej mapy, do wykonania będzie miał poszczególne zadania, do których rozwiązania będą wymagane informacje zawarte na każdym z placów. Oprócz edukacyjnego questu posadzonych zostanie 21 drzew. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynieść ma 54 000 zł.

 

W ramach naboru pn.  edukacja ekologiczna, zakresie spełnienia kryteriów dostępu  2.1 – 2.9 do WOŚiFW w Poznaniu wpłynęło łącznie 183 wniosków z czego do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowało się 52 wniosków. Oprócz Gminy Trzcianka dofinansowanie uzyskało również Nadleśnictwo Trzcianka i otrzyma 80 000 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie ogródka dydaktycznego wraz z wiatą i wyposażeniem na terenie Szkółki Gospodarczej Nadleśnictwa Trzcianka”.