Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Dotacja na Twoją firmę19 maja 2021

Już 7 czerwca 2021 r. rozpocznie się drugi i ostatni nabór w projekcie „Dotacje na Twoją firmę”, realizowany przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolski, dzięki któremu aż 314 osób z całej Wielkopolski otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe przez 12 pierwszych miesięcy jej prowadzenia.

Drugi i ostatni nabór zgłoszeń w postaci formularzy rekrutacyjnych w projekcie rozpoczyna się już 7 czerwca, a formularze rekrutacyjne będą przyjmowane  do 18 czerwca br.

 

Projekt „Dotacja na Twoją firmę” oferuje:

 

1. Bezzwrotną dotację na uruchomienie swojej firmy w kwocie 20.528,00 PLN

 

2. Wsparcie pomostowe na pokrycie kosztów jej funkcjonowania w pierwszych 12 miesiącach w wysokości:
– 1 514,50 PLN netto/miesiąc – podstawowe wsparcie pomostowe dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji;

albo
– 2 152,00 PLN netto/miesiąc – wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) lub w branżach w obszarze inteligentnych
specjalizacji (smart specialisation).

 

Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.522,00 PLN.

 

Projekt skierowany jest do OSÓB PRACUJĄCYCH, ale również niepracujących z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

  • osoby ubogie pracujące;
  • osoby zatrudnione na umowach o pracę krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
  • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
  • imigranci oraz reemigranci;
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

 

Niezbędna dokumentacja projektu na stronie :

http://twojafirma.warp.org.pl/2020/12/03/dokumentacja-projektu/

 

W przypadku pytań dotyczących projektu zapraszamy do kontaktu:

tel.: 61 65 06 214 lub 61 65 06 240

e-mail: twojafirma@warp.org.pl

www: twojafirma.warp.org.pl