Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Dodatek na ogrzewanie dla podmiotów wrażliwych10 października 2022

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), która wprowadziła dodatki dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych.
Podmiotami wrażliwymi są m.in.: szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury, kościoły, ochotnicze straże pożarne, kościoły. Pełny katalog podmiotów wrażliwych zawiera art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy.

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje jednostkom, które ponoszą koszty zakupu:

  • węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85 proc.
  • węgla kamiennego,
  • pelletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy,
  • gazu skroplonego LPG,
  • oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania,w związku z wykonywaniem działalności statutowej.

Źródło spalania paliw musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany będzie jednorazowo na wybrane źródło ciepła.Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r.

Dodatek wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wspomnianych podmiotów.
Ustawa zakłada również rekompensaty dla wytwórców ciepła w sytuacji, gdy realne koszty wytwarzania ciepła będą wyższe z powodu wzrostu cen paliw od średnich cen ciepła ustalonych ww. ustawą.

 

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki.

 

Dodatek – inne źródła ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła