Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu8 lutego 2021

Centrum Usług Społecznych w Trzciance informuje, że z dniem 5 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii.

 

Świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub  podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu na wniosku należy dopisać adnotację – Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

 

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

  • posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego – warunek podstawowy;
  • utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  • niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;
  • posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.)

 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu należy złożyć do 31 marca 2021 r.

 

Wnioski można składać w: Dziale Świadczeń Społecznych Centrum Usług Społecznych w Trzciance, ul. Sikorskiego 7 w poniedziałek, wtorek i środę w godz. 7.30 – 15.30, w czwartek w godz. 7.30 – 16.30, w piątek w godz.7.30 – 12.30, tel. (67) 352 72 82.