Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej
  • Strona główna
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzcianka w latach 2021-2022

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzcianka w latach 2021-202214 września 2021

Gmina Trzcianka ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu z terenu gminy Trzcianka.

 

Dofinansowanie do w/w działań wynosić będzie 100% całościowych kosztów tego zadania.

 

Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty nowego pokrycia dachowego

 

Termin składania wniosków od 14 września 2021 r. do 14 październik 2021 r.

 

Wnioski o udzielenie dofinansowania na ww. zadanie należy składać w terminie od 14 września 2021 r. do 14 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim Trzcianki ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka osobiście w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem), tradycyjną drogą pocztową lub należy wrzucić do urny znajdującej się w wejściu głównym budynku Urzędu. Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Miejskim Trzcianki lub jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Wniosek uznaje się za kompletny, jeżeli jest właściwie wypełniony czyli zawiera wszystkie niezbędne informacje. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnoprawnych lub innych wad wniosku wzywa się Wnioskodawców do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 

Kwalifikowanie wniosków  do sfinansowania i realizacji ww. prac odbywać się będzie według kolejności ich wpływu do Urzędu Miejskiego Trzcianki, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

 

Wykonawcą zadań związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest lub transportem i unieszkodliwianiem już zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, będzie podmiot wyłoniony przez gminę Trzcianka z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

Przedsięwzięcie pn.: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosgw.pl oraz gminy Trzcianka.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 784 632 104

 

Do pobrania w załączeniu:

  1. Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest
  2. Uchwała nr XXIV/252/20 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka

Burmistrz Trzcianki

  /-/ Krzysztof W. Jaworski

Na grafice znajdują się od lewej: logo WFOŚIGW Poznań, logo NFOŚIGW oraz logo Trzcianki