Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Czym palić w piecach?21 stycznia 2021

Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliższych, zanieczyszcza środowisko, w którym mieszkasz !!!

 

Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez Ciebie i Twoje dzieci. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą o sobie znać np. w postaci chorób nowotworowych.

 

 

Zatem czym palić w piecu?

Bez większych negatywnych skutków dla zdrowia i kieszeni można palić w każdym piecu:

 • węglem kamiennym, spełniający następujące wymagania jakościowe:

1) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg;

2) zawartość popiołu nie więcej niż 10%;

3) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %.

 • drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym o wilgotności poniżej 20%
 • papierem, tekturą i opakowaniami z papieru, tektury i drewna
 • odpadami z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
 • odpadami z  kory i korka
 • trocinami, wiórami i ścinkami
 • ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi
 • brykietami ze słomy, szeroko pojętą biomasą (suchą), zbożem

 

Czym nie wolno palić w piecu ?

śmieciami takimi jak :

 • plastikowe pojemniki buteleki po napojach, kartonów po sokach
 • plastikowe torby z polietylenu
 • zużyte opony
 • inne odpady z gumy
 • przedmioty z tworzyw sztucznych
 • elementy drewniane pokryte lakierem
 • meble pokrytych lakierem
 • sztuczna skóry
 • opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin
 • opakowania po farbach i lakierach
 • pozostałości farb i lakierów
  papier bielony  związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych

 

zakaz dotyczy, również spalania:

 

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;
 • węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:

a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,

b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,

c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;
biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

 

DOBRZE WIEDZIEĆ!!!

 

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru Twojego domu.