Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Czas na CUS – utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance [ankieta]18 marca 2021

W związku z przekształceniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance w Centrum Usług Społecznych w Trzciance, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety skierowanej do wszystkich Mieszkańców gminy Trzcianka powyżej 15. roku życia.

 

Załączona ankieta ma na celu rozpoznanie problemów i potrzeb Mieszkańców gminy Trzcianka; jej efektem będzie dopasowanie działań Centrum Usług Społecznych do możliwie najszerszego zakresu potrzeb Mieszkańców.

 

Państwa wskazówki będą nieocenioną pomocą w planowaniu oraz realizowaniu usług społecznych na rzecz Mieszkańców gminy Trzcianka.

 

Ponieważ zależy nam na tym, by jak największa liczba Mieszkańców gminy Trzcianka wyraziła swoją opinię odnośnie usług społecznych, bardzo prosimy o udzielenie pomocy tym osobom, które mają trudności z obsługą ankiety bądź problem z dostępem do Internetu.

 

Prośbę kierujemy głównie do osób młodych – zaangażowanie Waszych rodziców, dziadków, rodziny i sąsiadów przyczyni się do zaplanowania rozwiązań, które będą miały pozytywny wpływ dla Nas wszystkich.

 

Wydrukowaną ankietę w formie papierowej można wrzucić do skrzynki wystawionej przed głównym wejściem do siedziby Centrum Usług Społecznych w Trzciance, ul. Broniewskiego 7.

 

Ankieta jest anonimowa, a wszelkie informacje analizowane będą wyłącznie statystycznie.

 

LINK DO ANKIETY:  https://tinyurl.com/CUSTrzcianka

 

Termin składania ankiet upływa 19 marca 2021 roku.

Z góry dziękujemy za pomoc!

 

Dyrektor CUS
Ewa Januszkiewicz-Goroszkin

 

 

Projekt „Czas na CUS – utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance”
nr WND-POWR.02.08.00-00-0049/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym