Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

CZ-T LGD realizuje zamierzone cele19 października 2020

Działania na rzecz społeczności lokalnej z roku na rok stają się coraz ważniejsze. Małe ojczyzny rosną w siłę dzięki zaangażowaniu społeczników. Wykonanie działań ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju stała się trudniejsza w realizacji poprzez trudną sytuację, jaka panuje w naszym kraju. Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania dokonała finalizacji rozpoczętych wcześniej pomysłów.

W weekend 5-6 września uczestnicy cyklu szkoleń dla animatorów lokalnych, wzięli udział w innowacyjnym aspekcie projektu, jakim był wyjazd studyjny w rejony województwa dolnośląskiego, odwiedzając ,,Wioski tematyczne w praktyce”. Wizyta stała się możliwością poszerzenia wiedzy uczestników oraz bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami z innych organizacji działających społecznie i nie tylko, co w zdecydowany sposób ułatwi podejmowanie współpracy i wymianę doświadczeń w przyszłości. W dniu 18 września zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące projekt, realizowanego w ramach operacji własnej pn. ,,Akademia Lokalnego Animatora”. Celem realizacji operacji stał się rozwój kompetencji oraz przygotowanie animatorów do pracy ze społecznością lokalną, poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu animacji, badania potrzeb i potencjału społeczności, planowania i realizowania działań ukierunkowanych na zmianę społeczną oraz ewaluacji związanej ze zbieraniem i analizowaniem dowodów zmiany. Przeprowadzony został cykl pięciu szkoleń warsztatowych dla grupy 25 osób, które stanowiły osoby zaangażowane w działalność społeczno – aktywizacyjną: przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad sołeckich, działaczy lokalnych: społeczników i wolontariuszy. Szkolenie stało się synonimem zaangażowania, mocy pozytywnej energii i inspiracji !

Realizując plan komunikacji 25 września spotkaliśmy się z mieszkańcami naszego obszaru podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Trzciance, podczas których zapoznali się z działalnością naszego stowarzyszenia. Organizując stoisko promocyjno-informacyjne, tego dnia zainteresowani mogli dowiedzieć się jak wiele zmienia się w naszym powiecie, dzięki środkom europejskim. Udzielaliśmy rad osobom, które mają pomysł na aktywizację lokalnego środowiska, dostrzegają potrzeby mieszkańców i proponują innowacyjne rozwiązania. Wspierając ich działania zachęcamy do wspólnego działania !

Na początku października została przeprowadzona przez UMWW kontrola realizacji  przez Czarnkowsko – Trzcianecką Lokalną Grupę Działania, zobowiązań wynikających z umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wynik kontroli – pozytywny  ! Działamy dalej !

Codziennie w Biurze udzielamy usług doradczych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl oraz profilu na Facebooku, aby zapoznać się z działalnością naszego stowarzyszenia.