Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Cyfrowa Gmina14 stycznia 2022

na grafice przy biurku siedza trzy kobiety przy laptopach, w tle widać okienko telekonferencji

 

 

W dniu 05.01.2022 r. podpisana została umowa o powierzenie grantu o numerze 1037/1/2021
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 726 720,00 zł.

 

Celem projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, zwiększenie świadomości pracowników w temacie bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych, cyfryzacja urzędu, jednostek podległych oraz jednostek oświatowych.

 

Cyfryzacja jednostek oświatowych realizowana będzie w ramach kontynuacji zadania rozpoczętego w ubiegłym roku, a polegającego na wyposażeniu szkół w tablety oraz odtwarzacze multimedialne. Planuje się zakup wspomnianych zestawów do trzech szkół. Tablety zostaną wykorzystane przez uczniów nieposiadających własnego sprzętu do zajęć prowadzonych w trybie zdalnym oraz na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole.
W ramach cyfryzacji jednostek oświatowych zaplanowano wyposażenie oddziałów przedszkolnych w laptopy.

 

Z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami przewidziano modernizację stron internetowych szkół podstawowych zgodnie z zapisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

W zakresie cyfryzacji jednostek podległych, zaplanowano wyposażenie Centrum Usług Społecznych w sprzęt (serwer wraz z systemem, drukarkę kodów kreskowych USB, drukarkę etykiet, czytnik kodów kreskowych, oprogramowanie do skanowania oraz rozpoznawania kodów kreskowych), który umożliwi wdrożenie systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD.

 

W ramach realizacji projektu zaplanowano również modernizację serwerowni urzędu (zakup nowych serwerów), wyposażenie pracowników w zestawy słuchawek z mikrofonami, głośniki, kamery internetowe, modernizację niektórych stacji roboczych, zakup: najnowszych systemów operacyjnych i oprogramowania biurowego, specjalistycznego oprogramowania do centralnego zarządzania logami, specjalistycznego oprogramowania do centralnego zarządzania infrastrukturą, laptopów, czytników e-dowodów, a także monitora interaktywnego. Zaplanowano również przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu w temacie cyberbezpieczeństwa oraz dostępności cyfrowej.