Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Centrum Usług Społecznych w Trzciance już działa5 stycznia 2021

Od 5 stycznia 2021 roku w Trzciance formalnie funkcjonuje Centrum Usług Społecznych, w którym realizowane są sprawy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Referatu Spraw Społecznych. W dotychczasowym budynku MGOPS na os. Słowackiego znajduje się kuchnia, Dzienny Dom Senior + i Klub Senior +, natomiast Dział Świadczeń Społecznych jeszcze przez kilka miesięcy znajdować się będzie w Urzędzie Miejskim Trzcianki, jednak docelowo, razem z MGOPS ulokowany zostanie w budynku po byłym TDK przy ul. Broniewskiego.

 

Przypomnijmy, że gmina Trzcianka wzięła udział w naborze i otrzymała dofinansowanie w kwocie 3,125 mln złotych ze środków Unii Europejskiej, będących w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w projekcie trwającym 36 miesięcy (od września 2020 do sierpnia 2023).