Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Budżet gminy uchwalono5 lutego 2021

W czwartek, 4 lutego, podczas 34. sesji Rady Miejskiej Trzcianki zwołanej i przeprowadzonej przez nowego Przewodniczącego Rady pana Roberta Matkowskiego uchwalono budżet gminy Trzcianka na 2021 rok.

 

Zmiany zaproponowane podczas posiedzeń poszczególnych komisji, Burmistrz Krzysztof W. Jaworski po ich przeanalizowaniu, wprowadził autopoprawkami. Dochody gminy Trzcianka w 2021 roku wyniosą 123.347.408,16 zł, natomiast wydatki 125.693.639,96 zł przy deficycie -2.346.231,80 zł. Gmina spłaci kredyty w wysokości 2.490.000 zł, a przychody zaplanowane zostały na 4.836.231,80 zł.

 

Zaprezentowany budżet, jak podkreślił Burmistrz Trzcianki, oparty jest na współpracy zarówno z radnymi, mieszkańcami, jak i z województwem wielkopolskim oraz powiatem czarnkowsko – trzcianeckim. Na 2021 rok zaplanowano m.in.: budowę drogi przy ul. Fabrycznej, przebudowę drogi na ul. Staszica, budowę drogi do Białej wraz ze ścieżką rowerową i budowę drogi rowerowej z Sarcza do Trzcianki (wraz z powiatem), budowę chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego, budowę dróg osiedlowych na os. XXX-lecia, budowę dróg z płyt jomb na terenach wiejskich, przebudowę drogi i parkingów przy Szkole Podstawowej Nr 2, opracowanie projektu organizacji ruchu w Trzciance, przebudowę ul. Krętej, budowę tarasów widokowych wraz z wiatą w Radolinie, wykonanie projektu technicznego budowy remizy w Nowej Wsi, oświetlenie przejść dla pieszych, budowę punktu przeładunkowego odpadów komunalnych na PSZOK, czy przebudowę budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku.

 

Po przegłosowaniu blisko 60 autopoprawek, ostatecznie 19 głosami ZA, przy 1 wstrzymującym się i jednym nieobecnym, budżet gminy Trzcianka na 2021 rok został przyjęty.

 

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady na czwartkową sesję przybyli parlamentarzyści i przedstawiciele sejmiku wielkopolskiego: posłanka Maria Małgorzata Janyska, posłowie Krzysztof Paszyk i Krzysztof Czarnecki, Mirosława Rutkowska – Krupka i Adam Bogrycewicz – radni sejmiku, którzy złożyli radnym oraz mieszkańcom życzenia noworoczne i podzielili się swoim zaangażowaniem w działalność prowadzoną na rzecz gmin oraz społeczności lokalnych.

 

34. sesja Rady Miejskiej Trzcianki ze względu na ilość i ważność tematów trwała ponad dziewięć godzin. Przewodniczący Robert Matkowski zamykając posiedzenia poinformował, że 25 lutego odbędzie się kolejne posiedzenie trzcianeckich rajców.