Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Sobieskiego19 marca 2021

Zaplanowana na dwa lata inwestycja dobiega końca.

Przypomnijmy, że ta ważna dla mieszkańców północnej części miasta inwestycja, przewidywała w pierwszym etapie budowę kanalizacji sanitarnej o długości 516 m i średnicy 200 mm oraz 20 przy-kanalików o łącznej długości 193 m. Dodatkowo zaplanowano kolektor kanalizacji sanitarnej tłocznej  Ø 160, o długości 27,50 m oraz jedną przepompownię.

 

W II etapie zaplanowano kolektor sanitarny o długości 369 m oraz 20 przy-kanalików o łącznej długości 193 m.

 

Po przeprowadzonym przetargu wartość robót wyceniono na 630.000 zł., a realizację sfinansowano pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Wkrótce okazało się, że kolejni mieszkańcy rozpoczynają budowę domów. W tej sytuacji postanowiono o doprojektowaniu oraz wykonaniu dodatkowych przyłączy. Należało jednak dobudować kolejny odcinek kolektora sanitarnego Ø 200 o długości 220 m oraz 39 przy-kanalików o łącznej długości 397,5 m.

 

Aktualnie każda działka ma możliwość przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Koszt robót dodatkowych wyniósł 242.000 zł i został sfinansowany ze środków własnych.

 

Ta ważna inwestycja stanowi zaledwie etap w planach spółki. Niedawno ukończono budowę kanalizacji na ulicy Dąbrówki, a jeszcze w tym roku zaplanowano budowę kanalizacji w rejonie ulicy Za Jeziorem.

 

Marek Kupś
Członek Zarządu
Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.