Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Ankieta: ruch na Placu Pocztowym w Trzciance22 lipca 2021

Dobiega końca ostatni etap konsultacji społecznych ws. organizacji ruchu na Placu Pocztowym po rewitalizacji. Tematu ruchu na Placu i w jego okolicy był przedmiotem szerokich dyskusji i wciąż powoduje różnice zdań wśród mieszkańców.

 

Zebrane w formie ankiet opinie oraz głosy wyrażone podczas spotkań konsultacyjnych pokazują skrajne oczekiwania, którym ciężko jest sprostać. Z jednej strony oczekujemy wielofunkcyjnej i przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców zgodnie z założeniami projektowymi rewitalizacji, z drugiej pragniemy mieć zagwarantowaną możliwość dojazdu i zaparkowania pojazdów w pobliżu punktów handlowo-usługowych.

 

Nowy ład przestrzenny Placu po rewitalizacji jednoznacznie wskazuje, że najatrakcyjniejszym miejscem pod względem rekreacyjnym, ale także gospodarczym, w szczególności w zakresie możliwości uruchomienia różnego rodzaju obiektów gastronomicznych, jest jego północna część. Także ze względu na oryginalną bryłę budynku Centrum Integracji Społecznej, która właśnie w tej przestrzeni zaczyna się i zaprasza do wejścia na aktywny dach. Niemniej jednak ograniczenie i uspokojenie ruchu na północno-zachodniej części placu wzbudziło zgoła odmienne opinie społeczne.

 

W trakcie procesu konsultacji zebrano wiele uwag, które pozwalają na wypracowanie rozwiązania, niejako godzącego wzajemnie sprzeczne opinie, stanowiącego pewien odpowiedzialny kompromis, pozwalający czuć się bezpiecznie i oferujący jak największą funkcjonalność terenu. Jednocześnie kompromis wciąż nie zadowala wszystkich w pełni.

 

Wariant konsultacyjny polega na:

 • otwarciu ruchu dla pojazdów w dni robocze oraz ograniczeniu go w weekendy (do pojazdów zaopatrzenia, CIS oraz elektrycznych)
 • zabezpieczeniu dodatkowych miejsc parkingowych na Placu Pocztowym poprzez przeniesienie postoju TAXI (na parking ul. Kościuszki)
 • wybudowaniu dodatkowych parkingów buforowych w ul. Orzeszkowej (ok. 25 miejsc) oraz ul. Krętej (ok. 40 miejsc) pod warunkiem uzyskania zgody Rady Miejskiej
 • ruch z Placu Pocztowego będzie odbywał się w kierunku ul. Chopina i Spokojnej (od poniedziałku do piątku) oraz Stwosza, Krętej, Konopnickiej (cały tydzień)

 

W przypadku braku akceptacji dla wariantu konsultacyjnego możliwe jest zarówno pozostawienie wariantu obecnego lub wariantu „zero”

 

 

Wariant obecny polega na:

 • otwarciu ruchu dla pojazdów przez cały tydzień
 • pozostawieniu postoju TAXI w miejscu obecnym
 • wybudowaniu dodatkowych parkingów buforowych w ul. Orzeszkowej (ok. 25 miejsc) oraz ul. Krętej (ok. 40 miejsc) pod warunkiem uzyskania zgody Rady Miejskiej
 • ruch z Placu Pocztowego będzie odbywał się w kierunku ul. Chopina i Spokojnej, Stwosza, Krętej, Konopnickiej (cały tydzień)

 

 

Wariant „zero” polega na:

 • ograniczeniu ruchu dla pojazdów do pojazdów zaopatrzenia, TAXI, CIS oraz elektrycznych
 • pozostawieniu postoju TAXI w miejscu obecnym
 • wybudowaniu dodatkowych parkingów buforowych w ul. Orzeszkowej (ok. 25 miejsc) oraz ul. Krętej (ok. 40 miejsc) pod warunkiem uzyskania zgody Rady Miejskiej
 • ruch z Placu Pocztowego będzie odbywał się w kierunku ul. Stwosza, Krętej, Konopnickiej (cały tydzień)

 

W opracowaniu wariantu konsultacyjnego nie wzięto pod uwagę głosów dotyczących:

 • całkowitego zamknięcia ruchu – ze względu na silne głosy przedsiębiorców oczekujących zapewnienia dojazdu dla klientów
 • udrożnienia ul. Wita Stwosza – wprowadzenie drugiego kierunku prowadzi do likwidacji 8 miejsc postojowych oraz wzmaga ruch tranzytowy przez Plac Pocztowy, co nie jest oczekiwane przez większość ankietowanych
 • wykorzystania chodników pod miejsca postojowe – brak technicznej możliwości ze względu na nieprzystosowanie chodników do obciążeń ruchu samochodowego

 

Nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie po realizacji planowanych inwestycji, tj. od 1 stycznia 2022. Do tego czasu zrealizowane zostaną (po akceptacji Rady Miejskiej) dodatkowe działania:

 • Ul. Orzeszkowej będzie ulicą z pętlą nawrotną bez możliwości przejazdu (zarówno od strony targowiska, jak i SP2, zakaz nie będzie dotyczył mieszkańców danego obszaru)
 • Ul. Kręta (asfaltowa) zostanie udostępniona dla ruchu samochodowego na przełomie października i listopada 2021

 

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy akceptujecie Państwo wdrożenie wariantu konsultacyjnego od 1 stycznia 2022, czy preferujecie pozostawienie któregoś z już funkcjonujących wariantów ruchu?