Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Aktualności

10 października 2022

Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki z dnia 10 października 2022 r. w sprawie wyników głosowania na członków Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zgodnie z § 11 uchwały Nr XLVII/504/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Trzcianki ogłasza wyniki wyborów przedstawicieli organizacji społecznych do Trzcianeckiej Rady D...
7 października 2022

Ogłoszenie o udostępnieniu miejsc handlowych przy Cmentarzu Komunalnym w Trzciance w okresie od dnia 28 października do dnia 4 listopada 2022 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 166/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 października 2022 r. wyznaczone zostały punkty handlowe przy Cmentarzu Komunalnym, udostępniane w okresie od 28 października do 4 listopada br.  Wnioski o udostępnienie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Trzcianka, na cele handlowe należy złożyć w ni...
6 października 2022

Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcianka - 21 października 2022 r., od godz. 9.00

Ogłoszenie o przetargu: 21 października 2022 r., od godz. 9.00 ⇒ SALA SESYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO TRZCIANKI Działka nr 2138/4, ark. mapy 28, położona w Trzciance ul. W. Sikorskiego Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto Gminy Trzcianka najpóźniej do dnia 30 września 2022 r.  Treść ...
6 października 2022

Spotkanie z korespondentem wojennym z Ukrainy - publicystą Jakubem Macejewskim

W środę, 5 października br., w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance odbyło się spotkanie z korespondentem wojennym z Ukrainy – publicystą Jakubem Macejewskim, pn. 𝐂𝐳𝐲 „𝐫𝐮𝐬𝐬𝐤𝐢 𝐦𝐢𝐫” 𝐜𝐡𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐣𝐬́𝐜́ 𝐝𝐨 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢? Mieszkańcy Trzcianki mieli możliwość usłyszeć opowieści prosto z frontu. Pan Jakub podzielił się swoimi dozn...