Przejdź do menuPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do treściPrzejdź do menu bocznegoPrzejdź do zmiany rozmiaru czcionkiPrzełącz stronę między wersją kontrastową, a normalnąPrzejdź do strony głównej

Aktualności

13 stycznia 2022

Informacja dotycząca dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt w żłobku lub u opiekuna dziennego dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania do opłaty za żłobek rodzice dzieci już objętych opieką w żłobku lub dziennego opiekuna są zobowiązani do przekazania podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki, za pośrednictwem najlepiej poczty elektronicznej, następujących danych: 1)    numer i seria dokumentu potwierdzające...
5 stycznia 2022

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Trzcianka na 2022 rok

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Trzcianka na 2022 rok. Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać  do...