Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Trzcianecka Karta Seniora

Dostrzegając aktywność i obywatelskie zaangażowanie oraz potencjał społeczny seniorów, gmina Trzcianka wprowadziła Trzcianecką Kartę Seniora, posiadacze której otrzymają odpowiednie zniżki w wybranych miejscach – partnerach naszej akcji. Wysokość, rodzaj i czas obowiązywania ulg zależą od decyzji firm i instytucji, które przystąpią do programu.

Trzcianecka Karta Seniora przeznaczona jest dla osób powyżej 60. roku życia, które stale zamieszkują na terenie gminy Trzcianka. Karta wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo oraz zawiera imię i nazwisko Seniora. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza oraz jego wiek.

Na wprowadzeniu Karty skorzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i seniorzy, którzy w wybranych miejscach otrzymają odpowiednie zniżki. Partnerzy akcji zdobędą nowych i lojalnych odbiorców swoich usług, wpiszą się ze swoją ofertą w niezwykle popularny trend solidarności społecznej, czym wypełnią też szlachetne cele Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie.

  • JESTEŚ SENIOREM I CHCESZ PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

Aby przystąpić do programu należy wypełnić wniosek znajdujący się poniżej w załącznikach i złożyć go w Urzędzie Miejskim Trzcianki, w Referacie Spraw Społecznych (pokój nr 014, nr tel.       67 352-72-82). Wnioski można składać od 1 sierpnia 2019 r. Karta zostanie wydana w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku.

Posiadacz karty może skorzystać z oferty partnerów, którzy zechcieli podpisać z gminą Trzcianka stosowne porozumienia. Poniżej w załącznikach przedstawiamy listę firm, wraz z zaproponowanymi przez nie zwolnieniami i ulgami.

  • POSIADASZ FIRMĘ I CHCESZ ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU?

W przypadku zainteresowania firmy przystąpieniem do akcji, prosimy o kontakt pod na adresem
e-mail: promocja2@trzcianka.pl lub numerem telefonu 67 352-73-64.

facebook