Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Ludzie kultury

 Andrzej Biegowski

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, absolwent Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu. Od 1980r. zajmuje się fotografią artystyczną. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych a także wystawiał swoje prace indywidualnie m.in. w Pile, Poznaniu, Trzciance, Wałbrzychu i Warszawie.

Zdobywca kilkunastu nagród i medali na wystawach fotografii artystycznej. Od roku 1990 fotografuje profesjonalnie na potrzeby wydawnictw, zajmuje się też przygotowywaniem publikacji do druku.

 śp. dr Jan Dolata

Absolwent Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu. Od 1989 r. pełnił funkcję dyrektora Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka. Z zamiłowania historyk.

Jest autorem wielu publikacji m.in. „Muzeum w Trzciance”, „Trzcianka – zarys dziejów”, „Trzcianka na dawnej fotografii”, „Mieszkańcy Trzcianki w XX i wiekach poprzednich”, „Na strunie – legendy i przypowieści nadnoteckie” oraz periodyków dotyczących historii, życia, religii, mieszkańców naszego regionu. Zmarł 13 lutego 2012 roku.

 Henryk Król

Znany i ceniony artysta fotografik, od 1985r. członek ZPAF. Od 1975 roku pracuje w Trzcianeckim Domu Kultury, kształcąc rzesze młodych fotografików. Jego talent twórczy i zdolności pedagogiczne znalazły potwierdzenie w licznych osiągnięciach artystycznych członków grup fotograficznych. W 1995 roku został kuratorem Ogólnopolskiego konkursu Fotografii „Portret”, który jest ważnym forum fotografii w kraju.

Artysta w ciągu całego życia zawodowego brał udział w wielu prestiżowych konkursach, zdobywając około 60 nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2005 został laureatem II nagrody Ogólnopolskiego Konkursu „Ilustracja fotograficzna” w Koszalinie oraz I nagrody w Ogólnopolskim konkursie fotografii „Wielkopolska 2005”.

Lesław Kukawski

Absolwent Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni pracownik stadnin państwowych. Z zamiłowania historyk i miłośnik koni. Kolekcjoner militariów kawaleryjskich. Wieloletni prezes Oddziału Poznańskiego Miłośników Dawnej Broni i Barwy.

Tematykę jego referatów i publikacji stanowi kawaleria, hippika, hipologia oraz „ broń i barwa” Wojska Polskiego. Jest autorem wydawnictw popularnonaukowych, m.in. „Oddziały kawalerii II Rzeczypospolitej”, współautorem „O kawalerii polskiej XX wieku”, „Kawaleria samodzielna bitwy pod Bzurą”. W przygotowaniu jest pozycja „Konne Mistrzostwa Wojska Polskiego”.

 Elżbieta Panert - Mumot

Poetka, której twórczość inspirowana jest miłością do Boga i miejsca, w którym żyje. Współorganizatorka Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, społecznik działający w Bibliotece i Radzie Parafialnej. Poetka znana z uczestnictwa w wielu spotkaniach z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi.

Dorobek artystki stanowią: „Sercem pisane”, „A duch wieje kędy chce..”- almanach poezji religijnej pod red. M. Hermaszewskiego, „Ślady i zaklęcia”, kto nam wybaczy miłość”- antologia poetów wielkopolskich, „na strunie...czyli legendy i przypowieści nadnoteckie, także wierszem malowane”. Od 2004 roku jest członkiem Klubu Literackiego Centrum Kultury Poznania „Zamek”.

 Wiktor Stachowiak

Mimo iż urodzony w Marten Dortmund w Westfalii (19.12.1889 r.), ściśle związany z Trzcianką, gdzie osiedlił się zaraz po wojnie. 5 mają 1945r. rozpoczął pracę w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym.

Jego zamiłowania historyczne sprawiły, że zbierał wszystko to, co stanowiło dokumentację przeszłości miasta i okolic. Zbiory te stały się zaczątkiem, reaktywowanego w 1958 r. Muzeum Regionalnego w Trzciance, a Wiktor Stachowiak został jego pierwszym kustoszem. Podczas pracy w muzeum wiele czasu poświęcał badaniom historii regionu, co zaowocowało znaczną dokumentacją na ten temat. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz pośmiertnie medalem z okazji 50. rocznicy powrotu Ziemi trzcianeckiej do Macierzy. Zmarł 5 kwietnia 1964r. W uznaniu pracy Wiktora Stachowiaka trzcianeckie muzeum przyjęło jego imię.

 Alicja Strojwąs

Malarka, jest autorką wystaw indywidualnych, prezentowanych w trzcianeckich salach wystawowych. Za swoje prace otrzymała szereg nagród i wyróżnień. Jest laureatką głównych nagród, corocznie biorąc udział w Powiatowym Konkursie Twórczości Ludowej i Amatorskiej, organizowanym przez TDK.

Prace artystki znajdują się w zbiorach muzealnych w Trzciance i Pile, w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Malarka prezentuje głównie tematykę wiejską - tradycje i obyczaje ludowe, oraz przemiany społeczne. Artystka wzoruje się pamięcią lat dziecięcych. Jej obrazy są charakterystyczne w kompozycji i kolorystyce, znakomicie przekazują klimat i nastrój nadnoteckiej wsi.

 Mieczysław Ślesicki

Powieściopisarz urodzony w Trzciance. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mgr filologii polskiej. Pisarz o interesującej biografii. Działalność literacką rozpoczął od dziennikarstwa. Współzałożyciel lokalnej gazety "Głos Trzcianki", później redaktor naczelny.

Publikował artykuły, felietony i reportaże. W 1995 roku ukazała się debiutancka powieść pt.: "Gniazdo", która spotkała się z przychylnym przyjęciem krytyki oraz czytelników. "Gniazdo" to pierwsza polska powieść poświęcona katastrofie czarnobylskiej! Popularność powieści "Gniazdo" skłoniła Ludową Spółdzielnię Wydawniczą do drugiego wydania książki, które ukazało się w 1997 roku. Za udany i znaczący debiut literacki Mieczysław Ślesicki został nagrodzony honorowym tytułem - Człowiek 1996 Roku Województwa Pilskiego w dziedzinie Kultury oraz nagrodą Wojewody Pilskiego w 1998 roku. W 2002 roku otrzymał nagrodę Burmistrza Trzcianki za dorobek literacki oraz promocję miasta i regionu.

Strona internetowa Mieczysława Ślesickiego: www.slesicki.art.pl

  • W 1998 roku nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej z Warszawy ukazała się druga powieść pt.: "Zakładnik".

  • W 1999 roku nakładem wydawnictwa - Biuro Tłumaczeń z Wrocławia ukazała się trzecia powieść pt.: "Awaria".

  • W roku 2002 - powieść pt.: "Pod platanem".

  • W roku 2004 - powieść pt.: "Rekonesans".

  • W roku 2010 – powieść „Kopula”

 prof. AS dr hab. Elżbieta Wasyłyk

Malarka, dr hab. profesor Akademii Sztuki w Szczecinie. Kierownik Katedry Przedmiotów Ogólno-plastycznych i Teoretycznych. Absolwentka PWSSP w Poznaniu (obecny Uniwersytet Artystyczny).
W 2007 obroniła pracę doktorską na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2011 pracę habilitacyjną na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Jest dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Sztuki RP i Fundacji Jana Pawła II w Rzymie - 2001. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym, drobnymi formami rzeźbiarskimi, projektuje witraże i uczestniczy w ich realizacji.

Zajmuje się krytyką sztuki. Poszukuje analogii między malarstwem i muzyką tj. między strukturą obrazu malarskiego a fakturą muzyczną. W chwilach wolnych muzykuje. Jest autorką kilku interdyscyplinarnych wydarzeń artystycznych min.: „Chopin – malarstwo i muzyka” oraz „Akordeon”, w których koncentruje się na budowaniu dialogu w przestrzeni akademickiej.

Trzykrotnie nominowana do nagrody Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego _Szczecin 2008-2010-2012. Laureatka Nagrody ZPAP XXIII-go Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego Szczecin i kilku innych nagród i wyróżnień m.in.: VI Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wlkp.

Wydała dwa tomiki wierszy: Spotykamy się i Kształt obecności. Jest laureatką kilku nagród w dziedzinie poezji m.in. trzeciej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O ludzką twarz człowieka” Krośnice 2001, Drugiej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim z okazji śmierci Św. Wojciecha, Dzierzgoń 1996. Dwukrotnie brała udział w nadnoteckich Dniach Literatury organizowanych przez Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile. Przygotowuje do druku tomik Niebo nad sześcianem.

facebook