Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Konkursy

 

ROK 2019

1. Sport dzieci i młodzieży realizowany przez uczniowskie kluby sportowe.

2. Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udziału w zawodach sportowych w dyscyplinie piłka nożna.

3. Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinach innych niż piłka nożna.

4. Organizacja zajęć sportowo-rehablinitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz udział w zawodach sportowych.

5. Organizacja imprez, zawodó i rozgrywak sportowych.

6. Ogranizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych.

7. Przedsięwzięcia turystyczno-rekreacyujne skierowane do miszkańców gminy Trzcianka.

8. Realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna

facebook