Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Ogłoszenie Burmistrza Trzcianki o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego

02.10.2019

Trzcianka, dnia 2 października 2019 r.

 

ogłoszenie Burmistrza Trzcianki

o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 i art. 37 ust 1 i 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

 

Burmistrz Trzcianki odwołuje przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 3 października 2019 r. na zbycie nieruchomości oznaczonej jako:

 

Działki nr 256/1 i 256/2, ark. mapy 1, położone w Radolinie, gmina Trzcianka, o pow. łącznej 0,5700 ha, (RV, Br-RV), zapisanej w księdze wieczystej KW PO1T/00009929/8.

 

Przedmiotowa nieruchomość zostaje wycofana z przetargu w związku z planowanymi nowymi zamierzeniami inwestycyjnymi w obrębie terenu obejmującego przedmiotową nieruchomość.

 

Burmistrz Trzcianki

/-/ Krzysztof Jaworski

facebook