Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

OGŁOSZENIE Burmistrza Trzcianki o I przetargu nieograniczonym ustnym na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka

19.10.2016

załącznik

do zarządzenia Nr 193/16

Burmistrza Trzcianki

z dnia 20 października 2016 r.

ROL.6845.5.2016.AC

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu

Burmistrz Trzcianki

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych

stanowiących własność Gminy Trzcianka

ZOBACZ OGŁOSZENIE

facebook