Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

INFORMACJA - wykaz nieruchomości położonych na terenie sołectw: Biała, Biernatowo i Górnica, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele roślinnej produkcji rolniczej, na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat.

01.04.2016

ROL.6845.1.2016.AC

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) informuję, że od 1 kwietnia 2016r. do 21 kwietnia 2016 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.trzcianka.pl dostępny jest wykaz nieruchomości położonych na terenie sołectw: Biała, Biernatowo i Górnica, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele roślinnej produkcji rolniczej, na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata i do 10 lat.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki

facebook