Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Informacja o wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka w Stobnie

25.10.2017

    

ROL.6845.1.2017.AC

                                                                                                                                                                             

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) informuję, że od 27 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.trzcianka.pl dostępny będzie wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Trzcianka położonych w obrębie 0020 Stobno, przeznaczonych do oddania w dzierżawę  z przeznaczeniem na uprawy rolne. 

                                                 

                                                  Burmistrz Trzcianki

                                                                        Krzysztof Czarnecki

facebook