Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

INFORMACJA o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

07.09.2016

ROL.6845.6.2016.AC

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) informuję, że od 9 września 2016r. do 30 września 2016 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.trzcianka.pl dostępny jest wykaz nieruchomości położonych w obrębach: 0013 Runowo i 0017 Rychlik, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele roślinnej produkcji rolniczej, na okres nieoznaczony.

facebook