Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Informacja Burmistrza o wykazie wykaz nieruchomości położonych w obrębach: 0014 Siedlisko, 0015 Smolarnia, 0016 Straduń i 0018 Teresin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele roślinnej produkcji rolniczej

11.10.2016

ROL.6845.7.2016.AC                                                                                                                                                                              

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) informuję, że od 14 października 2016r. do 4 listopada 2016 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.trzcianka.pl dostępny jest wykaz nieruchomości położonych w obrębach: 0014 Siedlisko, 0015 Smolarnia, 0016 Straduń i 0018 Teresin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele roślinnej produkcji rolniczej, na okres nieoznaczony.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki

facebook