Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Informacja Burmistrza o wykazie nieruchomości przeznaczonej na cele roślinnej produkcji rolniczej w Radolinie

26.08.2016

 

ROL.6845.5.2016.AC

                                                                                                                                                                             

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) informuję, że od 26 sierpnia 2016r. do 16 września 2016 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.trzcianka.pl dostępny jest wykaz nieruchomości położonych na terenie sołectwa Radolin, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele roślinnej produkcji rolniczej, na okres nieoznaczony. 

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki

facebook