Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Informacja Burmistrza o wykazie nieruchomości przeznaczonej na cele roślinnej produkcji rolniczej w Przyłękach

04.08.2016

 

ROL.6845.4.2016.AC

                                                                                                                                                                             

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) informuję, że od 5 sierpnia 2016r. do 26 sierpnia 2016 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.trzcianka.pl dostępny jest wykaz nieruchomości położonych na terenie sołectwa Przyłęki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele roślinnej produkcji rolniczej, na okres nieoznaczony. 

                                                 

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof Czarnecki

facebook