Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Burmistrz Trzcianki ogłasza przetargi nieograniczone ustne na dzierżawę na czas nieoznaczony gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka położonych na terenie miasta i gminy Trzcianka.

13.04.2018

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Zarządzenia
Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości
oraz stawek opłat z tego tytułu
Burmistrz Trzcianki
ogłasza przetargi nieograniczone ustne na dzierżawę na czas nieoznaczony gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka
położonych na terenie miasta i gminy Trzcianka.
Przetargi odbędą się dnia 14 maja 2018 r. od godziny 9:00
na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka według kolejności umieszczonej w ogłoszeniu

ZOBACZ OGŁOSZENIE

facebook