Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Burmistrz Trzcianki ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Trzcianka

31.10.2016

ROL.6845.6.2016.AC

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu

Burmistrz Trzcianki

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę  n/w nieruchomości rolnych

stanowiących własność Gminy Trzcianka

> POBIERZ OGŁOSZENIE <

facebook