Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

14.11.2019
Zmiana stawki oraz metody naliczania opłaty za odpady dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych od 1 stycznia 2020 r.

W dniu 13 listopada 2019 r. podczas sesji Rady Miejskiej Trzcianki podjęte zostały uchwały określające nowy sposób naliczania opłaty za odpady, a także nową wysokość stawki tej opłaty.

Metoda rozliczania opłat za odpady dla nieruchomości zamieszkałych począwszy od 1 stycznia 2020 roku opierać się będzie na modelu mieszanym tzn. dla nieruchomości skanalizowanych opłata będzie naliczana od ilości zużytej wody, a dla nieruchomości  nieskanalizowanych od ilości zamieszkałych osób.

System mieszany jest krokiem do skutecznego uszczelnienia systemu gospodarki odpadami. W niedalekiej przyszłości dążyć będziemy do rozliczania opłat za odpady na podstawie ilości zużytej wody we wszystkich nieruchomościach zwodociągowanych.

Na terenach nieskanalizowanych na wielu nieruchomościach nie zamontowano dotychczas podliczników do zużywania wody na cele pojenia zwierząt lub do podlewania ogrodów, wobec czego nie byłoby możliwości odliczenia tej wody od zużycia na liczniku głównym, a co za tym idzie opłata za  odpady obliczana byłaby za całość zużytej wody, a nie za zużycie na cele bytowe.

Naliczanie opłat od wody pozwoli ująć w systemie osoby wynajmujące mieszkania, zamieszkujące czasowo, itp., które także wytwarzają odpady komunalne, a nie zawsze zgłaszano ich obecność na poszczególnych nieruchomościach.

Od 1 stycznia 2020 r. gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych objęte będą również nieruchomości stanowiące w części nieruchomość zamieszkałą, a w części niezamieszkałą tj. nieruchomości zamieszkałe, na których  prowadzona jest działalność gospodarcza.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

Obliczenie wysokości opłaty dla tych nieruchomości stanowi sumę opłat obliczonych dla części nieruchomości zamieszkałej (7zł/m3/miesiąc lub 22zł/os/miesiąc) oraz stawki opłat za pojemniki dla części nieruchomości niezamieszkałej.

Stawki opłat za jednokrotny wywóz pojemnika lub worka z terenu nieruchomości niezamieszkałej wynosi:

pojemnik o poj.120 l – 5,91 zł

worek o poj. 120 l – 16,93 zł

pojemnik o poj. 240 l – 11,82 zł

pojemnik o poj. 1100 l – 54,18 zł

pojemnik o poj. 1500 l – 73,88 zł

pojemnik o poj. 3000 l – 147,76 zł

NOWA DEKLARACJA

W związku ze zmianą modelu naliczania opłat za odbiór odpadów każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację. Aby ułatwić mieszkańcom składanie deklaracji uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki na przełomie listopada i grudnia 2019 roku będą oddelegowani do zebrania osobiście deklaracji bezpośrednio z poszczególnych nieruchomości. Wobec powyższego prosimy o ustalenie średniomiesięcznego zużycia wody na podstawie wskazań z wodomierza głównego za okres poprzedzający złożenie deklaracji tj. od 1 listopada do 31 października, pomniejszonego o wskazanie zużycia wody na podlicznikach dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz dla wody bezpowrotnie zużytej( tj. na cele podlewania ogrodów, pojenia zwierząt).

Każdą kolejną deklarację należy złożyć do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłata.

Dziękujemy za zrozumienie i rzetelne deklarowanie opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook