Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

18.09.2015
Spotkanie ws. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – czekamy na opinie!

W dniu 17 września br., w Sali Sesyjnej trzcianeckiego Ratusza odbyło się spotkanie ws. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Debata odbyła się z inicjatywy burmistrza Krzysztofa Czarneckiego, który od długiego czasu prowadzi konsultacje i rozmowy z różnymi grupami społecznymi w Trzciance, w celu poznania ich potrzeb inwestycyjnych.

W spotkaniu uczestniczyli trzcianeccy radni, sołtysi, przedsiębiorcy, a także mieszkańcy, którzy z zaciekawieniem wysłuchali prezentacji Burmistrza. Włodarz naszego miasta szeroko omówił wszystkim zebranym zadania zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2015 oraz na lata 2016-2023. Następnie zaprezentowany został krótki film przedstawiający sytuację na trzcianeckich ulicach, który dobitnie ukazuje, jak potrzebną inwestycją jest budowa obwodnicy Trzcianki. Burmistrz Krzysztof Czarnecki zapewnił, że poczynił działania zmierzające do przyśpieszenia jej budowy, gdyż ruch kołowy w godzinach szczytu w naszym mieście jest mocno utrudniony.

Po wystąpieniu burmistrza, rozpoczęła się debata na temat inwestycji, które powinny zostać przeprowadzone w Trzciance w najbliższych latach, o środkach ich finansowania oraz ich rentowności. Największe emocje wzbudził temat przebudowy Placu Pocztowego, budowy sali widowiskowo-kinowej, budowy basenu, a także powstania obwodnicy. Burmistrz zapewnił, iż dzięki przynależności do Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, będziemy mogli otrzymywać dodatkowe środki finansowe przeznaczone na konkretne zadania, w tym przebudowa centrum Trzcianki oraz termomodernizacja jednostek oświatowych.

Pomysł budowy pływalni mocno akcentowali: Andrzej Cija oraz radny Adrian Hałuszka, jednak zebrani wskazali również na inne ważne inwestycje, których oczekują mieszkańcy naszego miasta, takie jak budowa kanalizacji czy dróg. Budowa basenu wiązałaby się ze wzrostem podatków, gdyż koszt utrzymania jest wysoki. Burmistrz, mając szacunek do zgłoszonego pomysłu, zwraca się w tej sprawie o opinię do mieszkańców. Do końca września 2015r. czekamy na opinie w tej sprawie: drogą poczty tradycyjnej i elektronicznej. W związku z tym, Burmistrz Krzysztof Czarnecki prosi o rozważenie pomysłu budowy basenu. Samorząd musiałby podnieść wszystkie podatki o ok. 6 %, natomiast wzrost kwoty podatku byłby rekompensowany przez darmowe karnety w czasie i liczbie stosownych do wniesionej opłaty dla każdego mieszkańca. Wyższy podatek najbardziej uderzyłby w niezamożnych i wielkogabarytowe firmy, te jednak otrzymałby dużą liczbę karnetów z przeznaczeniem dla swoich pracowników. Z analiz wynika, iż w przypadku jednej z większych trzcianeckich firm, koszty zwiększyłyby się o 72 tysiące złotych w skali roku, co pozwoliłoby na 250 godzin przeznaczonych do wykorzystania przez pracowników przedsiębiorstwa. Proponowana lokalizacja budowy tego obiektu, to plac między Gimnazjum Nr 1 i ciepłownią.

Wszyscy zebrani zgodnie stwierdzili, że każda planowana inwestycja powinna zostać poddana szczegółowej analizie, aby nie generowała zbyt dużych strat. Na zakończenie, burmistrz Krzysztof Czarnecki podziękował przybyłym na to istotne dla przyszłości naszej miejscowości spotkanie i wyraził przekonanie na dalsze owocne rozmowy, korzystne dla miasta i gminy Trzcianka.

W załączniku poniżej galerii znajduje się WIeloletni Plan Inwestycyjny na lata 2016-2023.

Autor: 
Dawid Czyż
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook