Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

02.12.2019
Pracowita sesja

W ostatni czwartek miesiąca odbyła się w trzcianeckim ratuszu sesja Rady Miejskiej podczas, której radni pochylili się nad ponad dwudziestoma projektami uchwał.

Posiedzenie Rady otworzyła prezentacja nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka przygotowana przez poznańską firmę KOMMUNIKAT.

Część uchwałodawczą otworzyły zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy Trzcianka na rok 2019. Najistotniejsza zmiana dotyczyła ustalenia planu wydatków w kwocie 700.000 zł na wniesienie wkładu pieniężnego przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego do spółki KOMBUD w Trzciance.

Ponadto, radni uchwalili wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2024, program współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2020. Dokonali także zmian w dotychczasowych uchwałach m.in.: w uchwale w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie gminy Trzcianka wyznaczając trzeciego inkasenta, w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miejskiej Trzcianki przyjmując wysokość diet z roku 2019 za obowiązującą również w 2020 roku. Podwyższono opłaty za zajęcie pasa drogowego, ustalono lokalizację targowiska miejskiego i przyjęto jego regulamin, po drobnej poprawce uchwalono regulamin przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej, wprowadzono zasady przyznawania i wysokość świadczenia rodzinnego pn. „Trzcianecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.

Posiedzenie zakończyły pisma adresowane do Rady oraz wnioski, interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook