Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

06.09.2019
Powstaje Klub „Senior +” w Trzciance.

Od 1 września ruszyły prace budowlane, które mają na celu utworzenie Klubu „Senior +”. Nowe miejsce służyć będzie coraz liczniejszej grupie mieszkańców gminy, którzy przekroczyli 60 rok życia i pozostają nieaktywni zawodowo. Klub działać będzie w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i powstaje dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

Realizacja inwestycji polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku na os. Słowackiego 24 w Trzciance oraz w późniejszym terminie wyposażenie tychże pomieszczeń w niezbędny sprzęt i meble. W ramach robót zostaną wymienione posadzki, zmieniony układ ścianek działowych, wykonane zostaną nowe tynki, okładziny ścienne z płytek ceramicznych oraz stolarka drzwiowa, zamontowane zostaną nowe instalacje c.o., wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne. Ponadto, w przyszłej sali spotkań zamontowana zostanie klimatyzacja.

Prace remontowe wykonuje firma „Rem-Bud" Zakład Remontowo-Budowlany Henryk Grzymski z Trzcianki. Łączny koszt inwestycji to 227 203,67 zł w tym 150 000 zł pochodzi z dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 edycja 2019.

W Trzcianeckim Klubie Seniora planuje się organizację zajęć rehabilitacyjno – ruchowych, terapii tańcem, warsztatów z psychologii, umiejętności społecznych, stylu i pielęgnacji urody „60+”. Wspierana będzie aktywność hobbystyczna, kulturalna i zdrowotna, a także zostanie utworzona kawiarenka dla seniora. Kierownikiem klubu będzie etatowy pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast aktywizacją seniorów zajmą się zatrudnieni specjaliści oraz chętni wolontariusze.

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook