Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

08.10.2019
OGŁOSZENIE o konsultacjach projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2020 rok

OGŁOSZENIE o konsultacjach projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2020 rok 

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:

Zarządzenie Nr 156/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi  na 2020 rok.

Burmistrz Trzcianki zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału
w konsultacjach projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na 2020 rok.

Projekt programu na 2020 rok został opracowany przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu na bazie obecnie obowiązującego programu, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy
z organizacjami.

Celem konsultacji jest poznanie opinii sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy gminy Trzcianka z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach stanowiących przedmiot działalności tych podmiotów.

Konsultacje trwają od 10 października 2019 r. do 31 października 2019 roku, do godz. 16:30.

Opinie, uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji i podmiotu, na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do ww. zarządzenia.

Wypełniony formularz konsultacji wraz z załącznikami tj. statutem oraz dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania organizacji przez osobę składającą uwagi) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października  2019 r. roku, do godz. 16:30 na adres:

  • Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka (liczy się data i godzina wpływu);
  • poczty elektronicznej: sport@trzcianka.pl  (liczy się data i godzina wpływu);
  • bądź złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki (liczy się data i godzina wpływu).

Projekt programu współpracy na 2020 rok oraz formularz konsultacji dostępne są również w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji : Anna Stańczyk, tel. 67 352 73 50.

ZOBACZ OGŁOSZENIE
ZOBACZ PROGRAM

FORMULARZ KONSULTACJI

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook