Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

05.12.2019
Monitorują Strategię Rozwoju Gminy Trzcianka

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Trzcianki, w Urzędzie Miejskim Trzcianki powołany został Zespół do spraw wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Trzcianka na lata 2015-2030. W skład Zespołu weszli pracownicy trzcianeckiego Ratusza, a w jego pracach uczestniczyć będą również osoby zaproszone przez przewodniczącego.

W związku z powyższym, w dniach 3-4 grudnia br., w sali sesyjnej odbyły się warsztaty prowadzone przez ekspertów ze Związku Miast Polskich. Doradcy miast zaprezentowali Zespołowi miejskiemu i omówili wnioski z diagnozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych Trzcianki, prezentację narzędzi mapowania interesariuszy, identyfikację i mapowanie produktów gminy, weryfikację gmin konkurencyjnych, definiowanie kluczowych czynników rozwoju gminy, mapowanie czynników rozwoju, ustalenie wyzwań rozwojowych gminy Trzcianka. Wspólnie pracowano także nad nową wizją i strategicznymi celami rozwoju gminy oraz weryfikację celów i wizji.

Do zadań Zespołu należeć będzie monitoring i ewaluacja Strategii, koordynowanie realizacji poszczególnych zadań związanych z wdrażaniem Strategii, bieżąca weryfikacja postępów prac nad realizacją zadań będących w gestii Urzędu Miejskiego Trzcianki, pomiar efektywności i proponowanie aktualizacji zapisów Strategii, public relations Strategii w całym okresie jego realizacji, a także opracowywanie raportów z bieżącej ewaluacji Strategii.

Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook