Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

01.04.2020
Informacja dotycząca badań wstępnych, okresowych i kontrolnych

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowa ustawa  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1) załącznik nr 1, na mocy której, zostaje zawieszone wykonywanie badań okresowych. Terminy badań okresowych, wstępnych i kontrolnych, których terminy ważności zakończyły się ( lub zakończą) po dniu 07.03.2020r, zostają automatycznie przedłużone do maksymalnie 60 dni po ogłoszeniu na terenie Polski ustania epidemii lub stanu epidemicznego.

Obowiązkiem pracodawcy, pozostaje „ terminowe” wystawianie i przekazywanie pracownikowi  skierowania na badanie. Proszę przy przekazywaniu skierowania pracownikowi załączać informacje o tym, że pracownik powinien udać się do Poradni Medycyny Pracy ( w celu wykonania badań ), „ niezwłocznie” po ogłoszeniu ustąpienia stanu epidemii lub stanu epidemicznego na terenie Polski. Pracownik musi wykonać te badania i dostarczyć pracodawcy orzeczenie o zdolności do pracy ,w terminie nieprzekraczającym 60 dni od ustania epidemii.

Bardzo proszę, aby pracownicy, nie pozostawiali wykonania tych badań „ na ostatnia chwilę”.

Badania wstępne ( przed zatrudnieniem pracownika – powinny być wykonane najpóźniej w dniu zatrudnienia) i kontrolne ( po nieobecności w pracy pow. 30 dni – z powodu zwolnienia lekarskiego, urlopu, czasu „przestoju” w zakładzie pracy), musza być wykonywane terminowo.

W związku z tym, że Poradnia Medycyny Pracy w Trzciance, od dnia 01.04.2020r będzie nieczynna do odwołania, Szpital Powiatowy w Trzciance, podpisał umowę z Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Pile, na mocy której pracownicy firm, z którymi Szpital ma podpisane umowy o świadczenie usług  w zakresie Medycyny Pracy, będą badani w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Pile (Adresaleja Wojska Polskiego 49a, 64-920 Piła)

Na badania wstępne, proszę przekazać pracownikowi skierowanie i informacje, aby skontaktował się ze mną, pod nr tel. 509-248-818.  Poinformuję pracownika, gdzie, w jakim trybie powinien się zgłosić ,aby jak najszybciej wykonać badanie.

Na badania kontrolne, proszę przekazać pracownikowi skierowanie, kserokopię ostatniego orzeczenia lekarskiego z badań okresowych lub wstępnych( ważne – musi być widoczna i czytelna data ważności badań), proszę również poinformować pracownika o konieczności posiadania zaświadczenia o zakończeniu leczenia ( od lekarza, który wystawiał L4 lub od lekarza rodzinnego). Proszę również o przekazanie pracownikowi mojego nr tel ( 509-248-818)  - poinformuję pracownika , gdzie, w jakim trybie powinien się zgłosić ,aby jak najszybciej wykonać badania.                                                     

Załączniki: 
ZałącznikWielkość
PDF icon WYCIĄG Z USTAWY356.26 KB
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook