Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

12.07.2017
Gmina Trzcianka jest beneficjentem unijnego wsparcia

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju na lata 2014-2020 82,5 mld euro. Najważniejszym celem programów unijnych jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju.

Perspektywa 2014-2020 jest wdrażana w Polsce poprzez 6 „centralnych” programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Gmina Trzcianka jest beneficjentem unijnego wsparcia.

W obiegowej, opinii dofinansowanie ze środków unijnych można „dostać prawie na wszystko”. Jak wiadomo „prawie” robi wielką różnicę a diabeł tkwi w szczegółach. Te szczegóły zawarte są przede wszystkim w uszczegółowieniach programów operacyjnych.

Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową) – w taką, która wzmacnia regionalny układ powiązań drogowych. Nie ma mowy o drogach lokalnych czy osiedlowych.

Duże środki ponoszone są na finansowanie inwestycji w ochronę środowiska i energetykę. Ale, np. w przypadku przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,  w aglomeracjach o wielkości od 2.000 do 10.000 mieszkańców (dofinansowanie  z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) i ponad 10.000 mieszkańców  (dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych i spełniających wymagania Master planu dla dyrektywy ściekowej. Gmina Trzcianka takich warunków nie spełnia.

W ramach WRPO realizowane jest wsparcie przedsięwzięć w ramach regionalnych Obszarów Strategicznej Interwencji. Gmina Trzcianka wraz z miastem Piła oraz gminami: Krajenka, Ujście, Wysoka, Kaczory i Szydłowo tworzy Pilski Obszar Strategicznej Interwencji (POSI). Już w III kwartale 2014 roku rady gmin podjęły intencyjne uchwały o współpracy w ramach POSI a Mandat Terytorialny dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, zawierający przedsięwzięcia rekomendowane do objęcia Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i uroczyście podpisany 12 lutego 2016 roku. Ustalone dla POSI wysokości środków finansowych wynoszą 27.004.252,00 euro. Przedsięwzięcia ujęte w Mandacie Terytorialnym były przedmiotem szczegółowych uzgodnień pomiędzy wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego POSI.

Najważniejsze jest jednak to, że projekty realizowane przez gminę Trzcianka, czy to w ramach POSI, czy w ramach konkursów otwartych, muszą spełnić warunki określone przez podmioty dofinansowujące, a te „stawiają” na wsparcie przedsięwzięć wspólnych, ważnych dla regionu.

Nie da się zatem zażądać swojej części i zrobić z niej użytek według własnego uznania!.

Autor: 
Urząd Miejski Trzcianki
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook