Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

13.12.2019
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z podjętą uchwałą nr XVI/148/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości informuję, że zmianie uległ wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec powyższego do dnia 20 grudnia 2019 r. każdy właściciel (w tym zarządca) nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego Trzcianki – biuro nr 001.

Wzór deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim Trzcianki, ze strony internetowej: www.bip.trzcianka.pl oraz > klikając tutaj <

Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji można uzyskać w biurze nr 001 tut. urzędu oraz pod numerem tel. 67 352 73 05.

Ponadto w Urzędzie Miejskim Trzcianki deklaracje są przyjmowane w godzinach pracy urzędu jak również w następujących dodatkowych terminach:

  • 10.12.2019 r. (wtorek) – godz.15:30-18:00
  • 11.12.2019 r. (środa) - godz.15:30-18:00
  • 17.12.2019 r. (wtorek) - godz.15:30-18:00
  • 18.12.2019 r. (środa) – godz. 15:30 – 18:00
Pozostałe aktualności|Archiwum aktualności
facebook