Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

TEREN INWESTYCYJNY T-5

INFORMACJE O TERENIE

Lokalizacja: Trzcianka, ul. Kolejowa
Powierzchnia: 17,0171 ha
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP): Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny usług, projektowana obwodnica KDz(KDGp) 3023/2 przeznaczenie j.w. oraz zieleń inna
Przeznaczenie w MPZP: Brak planu, każda zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy.
Droga dojazdowa do terenu: Droga gminna, szerokość 4 m
Uzbrojenie  terenu: Teren  możliwy  do  uzbrojenia  w  elementy  infrastruktury technicznej  w  zakresie  odrębnych  rozwiązań  technicznych,  wydanych  przez poszczególnych właścicieli mediów
Właściciel: Gmina Trzcianka
Obecne użytkowanie: Nieużytki
Nr działek: 3020/2, 3022/2, 3022/3, 3023/2
 Nr działki 3020/2 

Nr działki Nr KW Powierzchnia (ha) Położenie Klasyfikacja gruntu Przeznaczenie nieruchomości
3020/2 PO1T/00009808 0,5807 ul. Kolejowa RVI P,U

T-5-1RVI – Grunty orne, VI klasa bonitacyjna
P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
U – Tereny usług

 Nr działki 3022/2 

Nr działki Nr KW Powierzchnia (ha) Położenie Klasyfikacja gruntu Przeznaczenie nieruchomości
3022/2 PO1T/00009808 0,0902 ul. Kolejowa RVI P,U

T-5-1
RVI – Grunty orne, VI klasa bonitacyjna 
P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów 
U – Tereny usług

 Nr działki 3022/3 

Nr działki Nr KW Powierzchnia (ha) Położenie Klasyfikacja gruntu Przeznaczenie nieruchomości
3022/3 PO1T/00009808 0,5807 ul. Kolejowa RVI P,U

T-5-1
RVI – Grunty orne, VI klasa bonitacyjna 
P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów 
U – Tereny usług

 Nr działki 3023/2 

Nr działki Nr KW Powierzchnia (ha) Położenie Klasyfikacja gruntu Przeznaczenie nieruchomości
3023/2 PO1T/00009808 0,5807 ul. Kolejowa RVI P,U

T-5-1
RVI – Grunty orne, VI klasa bonitacyjna 
P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów 
U – Tereny usług

Pobierz ofertę

facebook