Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

TEREN INWESTYCYJNY T-4

INFORMACJE O TERENIE

Lokalizacja: Trzcianka, ul. Tetmajera
Powierzchnia: 1, 9332 ha
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP) Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny usług
Przeznaczenie w MPZP: Podjęta uchwała do sporządzenia planu
Droga dojazdowa do terenu: Droga gminna, szerokość 4 m
Uzbrojenie  terenu:

Teren możliwy do uzbrojenia w elementy infrastruktury technicznej w zakresie odrębnych rozwiązań technicznych, wydanych przez poszczególnych właścicieli mediów.

Właściciel: Gmina Trzcianka
Obecne użytkowanie: Grunty rolne
Nr działek: 3097/4, 3097/2
 Nr działki 3097/4 

Nr działki Nr KW Powierzchnia (ha) Położenie Klasyfikacja gruntu Przeznaczenie nieruchomości
3097/4 PO1T/00009808 1,9332 ul. Tetmajera RVI P,U

T-4-1RVI – Grunty orne, VI klasa bonitacyjna
P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
U – Tereny usług

 Nr działki 3097/2

Nr działki Nr KW Powierzchnia (ha) Położenie Klasyfikacja gruntu Przeznaczenie nieruchomości
3097/2 PO1T/00009808 1,3327 ul. Tetmajera RVI P,U

T-4-2RVI – Grunty orne, VI klasa bonitacyjna
P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
U – Tereny usług

Pobierz ofertę

facebook