Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

TEREN INWESTYCYJNY T-1

INFORMACJE O TERENIE

Lokalizacja: Trzcianka, ul. Gorzowska
Powierzchnia: 1,6094 ha
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUIKZP): Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, tereny usług
Przeznaczenie w MPZP: Brak planu, każda zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmian sposobu użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy
Droga dojazdowa do terenu: Droga powiatowa, szerokość ok. 6 m
Uzbrojenie  terenu: Teren  w  pełni  uzbrojony  w  elementy  infrastruktury  technicznej, położone przy przedmiotowych działkach
Właściciel: Gmina Trzcianka
Obecne użytkowanie: Nieużytki
Nr działek: 95/1, 95/2, 95/3
 Nr działki 95/1

Nr działki Nr KW Powierzchnia (ha) Położenie Klasyfikacja gruntu Przeznaczenie nieruchomości
95/1 PO1T/00009871 0,1265 ul. Gorzowska P,U

T-1-1P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
U – Tereny usług

 Nr działki 95/2

Nr działki Nr KW Powierzchnia (ha) Położenie Klasyfikacja gruntu Przeznaczenie nieruchomości
95/2 PO1T/00009871 0,1243 ul. Gorzowska P,U

T-1-2P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
U – Tereny usług

Nr działki 95/3

Nr działki Nr KW Powierzchnia (ha) Położenie Klasyfikacja gruntu Przeznaczenie nieruchomości
95/2 PO1T/00009871 1,3586 ul. Gorzowska P,U, KDGp(KDz)

T-1-3P – Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
U – Tereny usług

Pobierz ofertę

facebook