Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

Aktualności

10.02.2015

Czytaj więcej o Podzielono środki na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert na 2015 rok

Zarządzeniem z dnia 3 lutego br. Burmistrz podzielił środki finansowe na realizację zadań publicznych gminy Trzcianka z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa na 2015 r.Zobacz zarządzenie
03.02.2015

Czytaj więcej o OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) Burmistrz Trzcianki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.Zlecenie realizacji zadania publicznego w powyższym...
14.01.2015

Czytaj więcej o Informacje w sprawie stypendiów sportowych 2015 r.

Zarządzenie Nr 7/15Burmistrza Trzciankiz dnia 13 stycznia 2015 r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 239/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w 2015 r.Na podstawie...
02.01.2015

Czytaj więcej o OGŁOSZENIE - I przetarg nieograniczony ustny na zbycie n/w nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Trzcianka

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 74/11 z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości oraz stawek opłat z tego tytułu,Burmistrz Trzciankiogłasza I...
19.12.2014

Czytaj więcej o INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) informuję, że od 19 grudnia 2014 r. do 12 stycznia 2015 r., na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Trzcianki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.trzcianka.pl dostępny jest wykaz nieruchomości położonych na...

Strony

facebook