Oficjalny serwis Miasta i Gminy Trzcianka

kanał RSS

17.02.2019 / Imieniny: Bartłomieja, Franciszka i Łukasza

Aktualności

11.02.2019

Czytaj więcej o Informacja o nowych wzorach ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego

Od 1 marca 2019 organizacje pozarządowe będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego tzw. małych grantówZostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie...
08.02.2019

Czytaj więcej o Wybory do organów sołectw Gminy Trzcianka

Zgodnie z § 21 statutów sołectw, stanowiących załączniki Nr 1 -  20 do uchwały Nr LIV/504/18 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Trzcianka, kadencja organów sołectwa odpowiada kadencji rady, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują...
08.02.2019

Czytaj więcej o Komunikat dot. konieczności weryfikacji wpisu w CEIDG

Informujemy, że zgodnie z art. 203 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, jeśli przedsiębiorca posiada w CEIDG wiele aktywnych wpisów, w terminie do 30 kwietnia 2019 r. powinien wykreślić ten wpis, który jest niepoprawny oraz uzupełnić poprawny...
07.02.2019

Czytaj więcej o Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie potępienia przemocy, agresji i mowy nienawiści w przestrzeni publicznej

Prezentujemy Państwu Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie potępienia przemocy, agresji i mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.
07.02.2019

Czytaj więcej o Zmiana opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ulotka przedstawiająca uzasadnienie wprowadzanych zmian oraz instrukcję segregacji śmieci

Drodzy mieszkańcy, realizując uchwałę Rady Miejskiej Trzcianki Nr IV/28/19 z dn. 31 stycznia 2019 r. w najbliższych dniach zostaną Państwu dostarczone zawiadomienia o zmianie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące okresu od 1 marca do 31 maja 2019 r. Dodatkowo otrzymają Państwo ulotkę przedstawiającą uzasadnienie...

Strony

facebook